Лавина

Маса од снег што се лизга, се превртува, или тече по коса површина.


Најди повеќе за Лавина