ALBANIA

Institucionalni okvir


 

Opća misija i zadaci civilne zaštite definirani su Zakonom 8756 od 26. marta 2001. godine i uređeni su Albanskim državnim planom za djelovanje u civilnim vanrednim situacijama od 3. decembra 2004. godine.

Odgovornost za koordinaciju je na nekoliko nivoa prema situaciji, i u svim slučajevima Zakon 8756 o službama za vanredne situacije podcrtava ovu odgovornost. U slučaju velikih nesreća, nivo ovlaštenja i tehnički nivo upravljanja u tim situacijama bit će određen političkom odlukom. Čak i na različitim nivoima u okviru vladinih struktura, funkcija koordinacije još uvijek nije u formi striktnog hijerarhijskog sistema, nego je funkcija koja je uzajamno podržana od općine pa sve do šefa operacija Inter-resornog komiteta u slučaju velikih nesreća. Funkcija koordinacije predstavlja potrebe u vanrednim situacijama i raspoložive resurse od jedne zajednice pa sve do državnog nivoa. Na različitim nivoima, funkcija koordinacije u Albaniji odražava odgovornost za upravljanje u civilnim vanrednim situacijama, što mehanizmi koordinacije moraju sadržavati i podržavati kako bi se postavila osnova za odlučivanje.


Slika 3.1. iz publikacije “Struktura, uloga i mandat civilne zaštite u aktivnostima smanjenja rizika od nesreća u Jugoistočnoj Evropi”, UNISDR-CIMA Fondacija za istraživanje

 
Kao što je definirano zakonom, Odjeljenje za civilne vanredne situacije, planiranje i reakciju, u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, vladina je struktura na državnom nivou koja ima odgovornost za implementaciju zakona o civilnoj zaštiti na lokalnom nivou. Sljedeće strukture su glavni akteri albanskog sistema civilne zaštite.