SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA ZASNOVANO NA ZAJEDNICI I SOCIJALNOJ OTPORNOSTI

DRR zasnovano na zajednici: Upravljanje rizikom od katastrofa kroz povećanje lokalnih kapaciteta i otpornosti osetljivosti na prirodne opasnosti. Pristup angažuje lokalnu zajednicu koja upravlja lokalnim rizicima od katastrofe, lokalne vlasti i privatan sektor.
 
Socijalni uticaji i otpornosti: Posledice opasnih događaja po fizičko, ekonomsko i psihološko blagostanje pojedinaca i funkcionisanje zajednice. Karakteristike socijalnog sistema koji pomaže da se izbegnu gubici i obnove zadovoljavajući uslovi života posle šoka.


Saznaj više o Smanjenje Rizika Od Katastrofa Zasnovano Na Zajednici I Socijalnoj Otpornosti