HRVATSKA

OPŠTE INFORMACIJE

POVRŠINA (U METRIMA KVADRATNIM): 56.594
 
OBRADIVE POVRŠINE (U METRIMA KVADRATNIM): 13.000
 
ŠUME (U METRIMA KVADRATNIM): 19.200
 
URBANIZACIJA: 00.0%

 

STANOVNIŠTVO: 4.290.612
 
STANOVNIŠTVO OD 0 DO 14: 14.98%
 
STANOVNIŠTVO OD 15 DO 64: 67.81%
 
STANOVNIŠTVO PREKO 64: 17.21%
 
STOPA RASTA STANOVNIŠTVA (GODIŠNJI %): -0.25%

 
 

 

Nacionalni organi za civilnu zaštitu
Državna uprava za zaštitu i spašavanje(DUZS)
10000 Zagreb, Nehajska 5, Croatia
E-mail: cz@duzs.hr
Internet prezentacija: http://www.duzs.hr/