ALBANIA

OPŠTE INFORMACIJE

POVRŠINA (U METRIMA KVADRATNIM): 28.748

OBRADIVE POVRŠINE (U METRIMA KVADRATNIM): 12.040

ŠUME (U METRIMA KVADRATNIM): 7.760

URBANIZACIJA: 53.4%

 

STANOVNIŠTVO: 3.162.000

STANOVNIŠTVO OD 0 DO 14: 22.68%

STANOVNIŠTVO OD 15 DO 64: 67.66%

STANOVNIŠTVO PREKO 64: 9.66%

STOPA RASTA STANOVNIŠTVA (GODIŠNJI %): 0.36%

Nacionalni organi za civilnu zaštitu
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Generalni direktorat Generalne direkcije za civilne vanredne situacije
Bulevardi “Deshmoret e Kombit” nr 3, Tirane
 – ALBANIA
Telefon: +355 42 273 191 Telefax: +355 42 273 191
E-mail: shemsi.prenci@moi.gov.al
Internet prezentacija: http://www.moi.gov.al

Kontat osoba za nacionlnau civilnu zaštitu
Operativna direkcija za civilnu kontrolu i upravljanje vanrednim situacijama
Telefon: +355 42 233 106 
Fax: +355 42 233 090
Mobilni telefon: +355 69 41 10 198
Email: noc_al@moi.gov.al; qkoec_al@yahoo.com