АЛБАНИЈА

ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА

ПОВРШИНА НА ЗЕМЈАТА (КВ. KM): 28.748

ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ (КВ. MT): 12.040

ШУМИ (КВ. MT): 7.760

УРБАНИЗАЦИЈА: 53.4%

 

НАСЕЛЕНИЕ: 3.162.000

НАСЕЛЕНИЕ НА ВОЗРАСТ 0-14 Г.: 22.68%

НАСЕЛЕНИЕ НА ВОЗРАСТ 15-64 Г.: 67.66%

НАСЕЛЕНИЕ НАД 64 Г.: 9.66%

РАСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО (ГОДИШНО, %): 0.36%

Национални Органи За Цивилна Заштита
Министерство за внатрешни работи, Генерален директорат за вонредни состојби

Bulevardi “Deshmoret e Kombit” nr 3, Tirane
 – ALBANIA
Телефон: +355 42 273 191 Telefax: +355 42 273 191
Е-пошта: shemsi.prenci@moi.gov.al
Веб: http://www.moi.gov.al

Национална точка на контакт за цивилна заштита
Оперативна дирекција за управување и контрола на вонредни цивилни состојби
Телефон: +355 42 233 106 
Fax: +355 42 233 090
Мобилен тел.: +355 69 41 10 198
Е-пошта: noc_al@moi.gov.al; qkoec_al@yahoo.com