SIRBISTAN

Ülkenin Organizasyonu


 

Sırbistan’ın nüfusu yaklaşık 10 milyondur ve bu çalışmada kabul edilen sınıflandırmaya göre bu da Seviye 0 büyüklük sırası sağlamaktadır. Ülkenin toplam yüzölçümü 78,000 km2’dir ve Seviye 1 (*) büyüklük sırasında sahip Belgrat hariç 29 ilçeye ayrılmıştır. İlçeler ve Belgrat ise hem Seviye 2 hem de Seviye 3’te 161 belediyeye ayrılır. Sırbistan 2 otonom eyalete sahiptir: 7 ilçe ve 46 belediyesi ile Vojvodina ve 5 ilçe ve 30 belediyesi ile Kosova ve Metohiya. Halihazırda Kosova’daki Birleşmiş Milletler Geçici İdare Misyonunun yönetimi altında olan Kosova Meclisi 17 Şubat 2008’de bağımsızlık ilan etmiştir. Sırbistan nüfusu büyük ölçüde kentleşmiştir, 3.5 milyon kişi nüfusu 50,000’den fazla olan 18 tane büyük şehirde yaşar. Toplam nüfusun yaklaşık yüzde 15’i sadece Belgrat’ta yaşamaktadır.
 
 

(*) Örgütsel karmaşıklık çoğunlukla ele alınacak nüfusun büyüklüğü ile ilgilidir: 10 milyon ila 100 milyon nüfustan sorumlu organizasyonlar ele alınırken Seviye 0; 1 milyon ila 10 milyon nüfustan sorumlu organizasyonlar söz konusu olduğunda Seviye 1; 100,000 ila 1 milyon nüfustan sorumlu organizasyonlar ele alındığında Seviye 2 ve 10,000 ila 100,000 nüfustan sorumlu organizasyonlar söz konusu olduğunda Seviye 3’ten bahsedeceğiz.