MAKEDONYA

Ana Çok Taraflı Anlaşmalar


 

İkili anlaşma
Makedonya Cumhuriyeti ile.
Arasında koruma ve kurtarma işbirliğinin onaylanmasına ilişkin kanunlar:

  • Bosna Hersek – (2008 yılında imzalandı)
  • Karadağ – (2008 yılında imzalandı)
  • Macaristan – (2009 yılında imzalandı)
  • Slovenya – (2010 yılında imzalandı)
  • Hırvatistan – (2010 yılında imzalandı)

Makedonya Cumhuriyeti Koruma ve Kurtarma Müdürlüğü ile Danimarka Acil Durum Yönetimi Kurumu arasında 2010 yılında Üsküp’te imzalanan doğal afet ve diğer afetlere karşı insan ve malların korunması ve kurtarılması konusunda mutabakat ve işbirliği anlaşması.
 
Bölgesel anlaşmalar

  • 2007 yılında Zagreb’de imzalanan Güney Doğu Avrupa Afetleri Önleme ve Hazırlık Girişimi (DPPI) kurumsal çerçevesinde mutabakat anlaşması,
  • 2001 yılında Sofya’da imzalanan Güney Doğu Avrupa Sivil-Askeri Acil Durum Planlama Konseyi’nin (CMEP) kurulmasına ilişkin anlaşma,
  • 1987 yılında Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu tarafından oluşturulan EUR-OPA Büyük Tehlike Anlaşması.

Uluslararası kurum katılımı
Makedonya Cumhuriyeti BM ve Avrupa Konseyi üyesidir. 2005 yılının Aralık ayından bu yana, Avrupa Birliği aday ülkesidir ve NATO üyeliğine başvurmuştur.
Ayrıca, aşağıdaki uluslararası ve bölgesel organizasyonların üyesidir: IMF (1992 yılından bu yana), WHO (1993 yılından bu yana), EBRD (1993 yılından bu yana), Orta Avrupa İnisiyatifi (1993 yılından bu yana), Avrupa Konseyi (1995 yılından bu yana), OSCE (1995 yılından bu yana), SECI (1996 yılından bu yana), WTO (2003 yılından bu yana), CEFTA (2006 yılından bu yana), La Francophone (2001 yılından bu yana), Dünya Meteoroloji Örgütü (1993 yılından bu yana), Uluslararası Telekomünikasyon Örgütü (1993 yılından bu yana), Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Federasyonu (Yugoslavya’nın dağılmasından bu yana), NATO/PfP (1995 yılından bu yana), Avrupa Birliği aday ülkesi (2005 yılının Aralık ayından bu yana), DPPI.