KOSOVA

Kurumsal Çerçeve


 

Olağanüstü Hal Yönetim Kuruluşu:
Olağanüstü Hal Yönetim Kuruluşunun misyonu.
Kuruluşun misyonu vatandaşlara destek olmak ve ister doğal ister insandan kaynaklanan bütün olası risklere karşı hazırlık yapma, korunma, müdahale etme ve toparlanma kapasitemizi geliştirme, koruma ve iyileştirme amacıyla kurtarma ekiplerinin bir bütün olarak çalışmasını sağlamaktır.
EMA:

  • kent ve kentsel olmayan alanların oranı ve yapı idaresi ile ilgili bilgi verecektir;
  • insanlara afetle nasıl başa çıkacağını öğretecektir;
  • yerel ve ulusal acil durum hazırlığının oluşturulmasına ve donatımına yardımcı olacaktır; a
  • fetlere müdahaleyi koordine edecektir;
  • belediye, nahiye, işyeri ve bireylere afet halinde yardım sağlayacaktır;
  • acil durum yöneticilerini eğitecektir;
  • itfaiyeye destek olacak ve afet sürecini yönetecektir.

Not: Afet döngüsünün süresi olağanüstü hal yöneticilerinin acil durum ve afetler için hazırlandığı, meydana geldiği zaman müdahale ettiği, insan ve kuruluşlara hızlı şekilde toparlanması için yardım edildiği, zararlı etkilerin hafifletildiği, kayıp riskinin azaltıldığı ve gelecekte afetlerin meydana gelmesinin önlendiği süreci kapsar.


Şekil 1- Olağanüstü Hal Yönetim Kuruluşunun yapısı – kaynak Kosova İçişleri Bakanlığı.