UTVRĐIVANJE I PROCJENA RIZIKA

UN/ISDR – UN-ov ured za SROK [15. siječnja 2009.]
 
Definicija: Strukturirani analitički proces osmišljen s ciljem utvrđivanja prirode i opsega rizika kroz analizu potencijalne opasnosti i procjenu postojećih uvjeta ranjivosti koje zajedno mogu potencijalno naštetiti izloženim ljudima, materijalnim dobrima, uslugama, egzistenciji i okolišu o kojima ovise.
Komentar: Procjene rizika (i s tim u vezi izrada karata rizika) uključuju: pregled tehničkih karakteristika opasnosti kao što su njihov položaj, intenzitet, učestalost i vjerojatnost; analiza izloženosti i ranjivosti uključujući fizičke, društvene, zdravstvene, ekonomske i ekološke dimenzije; i procjena učinkovitosti prevladavajućih i alternativnih kapaciteta za suočavanje u odnosu na vjerojatne scenarije rizika. Ovaj niz aktivnosti ponekad je poznat kao proces analize rizika.


Find more on Risk identification and assessment