SROK U ZAJEDNICI I DRUŠTVENA OTPORNOST

SROK u zajednici: Upravljanje rizikom od katastrofa kroz povećanje lokalne sposobnosti i otpornosti te smanjenja ranjivosti na opasnosti koje prijete od prirodnih nepogoda. Pristup uključuje lokalne zajednice u upravljanju lokalnim rizicima od katastrofa često u suradnji s vanjskim subjektima civilnog društva, lokalne samouprave i privatnog sektora.
Društveni utjecaj i otpornost: Posljedice opasnog događaja na fizičke, ekonomske i psihološke dobrobiti pojedinca i na funkcioniranje zajednice. Značajke društvenog sustava koje će pomoći da se izbjegne gubitak i održavati ili obnoviti zadovoljavajuće uvjete za život nakon šoka.


Find more on Community Based DRR and Social Resilence