PLANIRANJE UPORABE ZEMLJIŠTA

UN/ISDR – UN-ov ured za SROK [15. siječnja 2009.]
 
Definicija: proces koji poduzimaju javne vlasti kako bi identificirale, procijenile i odlučile o različitim mogućnostima korištenja zemljišta, uključujući i razmatranje dugoročnih ekonomskih, društvenih i ekoloških ciljeva i implikacija za različite zajednice i interesne skupine, te posljedično izrađivanje i donošenje planova koji opisuju dopuštene ili prihvatljive namjene.
 
Komentar: planiranje korištenja zemljišta je važan doprinos održivom razvoju. Ono uključuje studije i izradu karata; analizu gospodarskih, ekoloških i podataka o opasnostima; formuliranje rješenja o alternativnom korištenju zemljišta; i izradu dugoročnih planova za različite zemljopisne i administrativne razrede. Planiranje korištenja zemljišta može pomoći ublažavanju katastrofa i smanjiti rizike obeshrabrivanjem izgradnje naselja i ključnih postrojenja na područjima izloženima opasnosti, uključujući i razmatranje uslužnih pravaca za promet, energiju, vodu, kanalizaciju i ostale kritične objekte.


Find more on Land Use Planning