OPRAVAK OD KATASTROFE

UN/ISDR – UN-ov ured za SROK [15. siječnja 2009.]
 
Definicija: obnova i poboljšanje, gdje je to moguće, objekata, egzistencije i životnih uvjeta u katastrofom pogođenim zajednicama, uključujući i napore za smanjenje čimbenika rizika od katastrofa. Komentar: Zadatak oporavka sanacije i rekonstrukcije započinje ubrzo nakon što je žurna faza završila, a treba se temeljiti na već postojećim strategijama i politikama koje omogućuju jasne institucijske odgovornosti za aktivnosti oporavka te omogućuju sudjelovanje javnosti. Programi oporavka, zajedno s pojačanom javnom svijesti i angažmanom nakon katastrofe, priuštit će vrijednu priliku za razvijanje i provedbu mjera za smanjenje rizika od katastrofa te provedbe načela “ponovne izgradnje na bolje”.


Find more on Disaster Recovery