OPORAVAK OD katastrofa

UN/ISDR – UN Office for DRR [ 15 January 2009 ]
 
Definicija: Rekonstrukcija i, tamo gdje je adekvatno, poboljšanje objekata i životnih uslova u zajednicama pogođenim katastrofama, uključujući i napore u cilju smanjenja faktora koji utiču na rizik od katastrofa.
 


Komentar: Aktivnosti na oporavku u smislu rekonstrukcije i rehabilitacije počinju odmah nakon što se završi faza pružanja hitne pomoći i treba da se zasniva na na već postojećim strategijama i politikama koje olakšavaju jasnu podjelu institucionalnih odgovornosti u smislu aktivnosti oporavka i koje omogućavaju učešće javnosti. Programi oporavka, praćeni pojačanim kampanja podizanja svijesti i uključivanja javnosti nakon katastrofe, pružaju odličnu mogućnost za razvoj i sprovođenje mjera smanjenja rizika i obezbjeđuju primjenu principa “popravi na bolje”.


Vidi više o OPORAVAK OD katastrofa