NAJBOLJI PRIMJERI IZ PRAKSE, METODOLOGIJE I SMJERNICE

Korištenje najboljih primjera iz prakse je metoda ili tehnika koja je dosljedno pokazala rezultate bolje od onih koji se mogu postići drugim sredstvima, te se koristi kao referentno mjerilo. Osim toga, najbolji primjer iz prakse može evoluirati te postati bolji zbog otkrivenih poboljšanja. Takvi primjeri se koriste za održavanje kvalitete kao alternativa obveznim zakonski propisanim standardima te se može temeljiti na samovrednovanju ili usporedbi s referentnim mjerilima. (Usvojeno iz Wikipedije).
 
Metodologije su skup ili sustav metoda, načela i pravila za reguliranje procesa ili aktivnosti, a smjernice su izjava kojom se utvrđuje tijek aktivnosti. Smjernica ima za cilj pojednostaviti određene procese prema postavljenoj rutini ili zdravom iskustvu. Prema definiciji, slijediti smjernice nikad nije obveza. Smjernice nisu obvezujuće niti nametnute.


Find more on Best Practices, Methodologies & Guidelines