Najbolje prakse, metodologije i smjernice

Najbolja praksa je metod ili tehnika koja je u kontinuitetu pokazala rezultate koji su superiorni u odnosu na one ostvarene korišćenjem drugih sredstava i koja se koristi kao reper. Štaviše, “najbolja” praksa može evoluirati u još bolju praksu kako se vremenom otkrivaju poboljšanja. Najbolje prakse se koriste da održe kvalitet kao jedna alternativa zakonski obavezujućim standardima i može se zasnivati na samoprocjeni ili referentnim vrijednostima. (preuzeto sa Wikipedia).
 
Metodologije su set ili sistem metoda, principa i pravila koji regulišu neki proces ili aktivnost, dok su smjernice dokumenti koji se koriste da bi se odredio smjer aktivnosti. Smjernica ima za cilj da pojednostavi određeni proces u skladu sa uspostavljenom rutinom ili dokazano zdravom praksom. Po definiciji, poštovanje smjernica nikada nije obavezno. Smjernice nisu obavezujuće i one se ne sprovode.


Vidi više o Najbolje prakse, metodologije i smjernice