NAJBOLJA PRAKSA, METODOLOGIJE I SMJERNICE

Najbolja praksa je metod ili tehnika koja dosljedno pokazuje rezultate koji su bolji od onih koji se postižu drugim sredstvima, i koriste se kao mjerilo. Pored toga, “najbolja” praksa može evoluirati i postati još bolja nakon otkrića novih poboljšanja. Najbolja praska se koristi za održavanje kvaliteta kao alternative obaveznim zakonskim standardima i može se zasnivati na samoprocjeni ili postavljenim mjerilima (adaptirano iz Wikipedije).
 
Metodologije predstavljaju skup ili sistem metoda, principa i pravila za reguliranje nekog procesa ili aktivnosti, a smjernice su tvrdnje koje određuju tok aktivnosti. Cilj smjenice je da uskladi neki proces u skladu sa utvrđenom rutinom ili dobrom praksom. Po definiciji, djelovanje prema smjernicama nikada nije obavezno. Smjernice nisu obavezujuće i nisu izvršne.


Više o Najbolja Praksa, Metodologije i Smjernice