MEDIJI I ZAGOVARANJE

Zagovaranje i podizanje svijesti o smanjenju rizika od katastrofa (SROK) i prilagodbe klimatskim promjenama (PKP) kroz proaktivni pristup izvještavanju o novostima i informacijama o riziku prirodne opasnosti i ranjivosti, a ne samo i jednostavno o događaju katastrofe.
 
Svijest javnosti – UN/ISDR – UN-ov ured za SROK [15. siječnja 2009.]
 
Definicija: opseg općeg znanja o rizicima od katastrofa, čimbenicima koji dovode do katastrofa i radnjama koje se mogu poduzeti pojedinačno i kolektivno kako bi se smanjila izloženost i ranjivost na opasnosti. Komentar: Svijest javnosti je ključni čimbenik u učinkovitom smanjenju rizika od katastrofa. Njezin se razvoj traži, primjerice, razvitkom i širenjem informacija putem medija i obrazovnih programa, uspostavljanjem informacijskih centara, mreže i zajednice ili sudjelovanjem u aktivnostima te zalaganjem visokih državnih dužnosnika i čelnika zajednice.


Find more on Media & Advocacy