Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/dppiinfo/seekms/public/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 5373

Politike i Strategije

Cilj i politike i zakonodavstva je uspostaviti formalni temelj za postizanje ciljeva bilo koje vladine ili nevladine organizacije, institucije ili tvrtke koja ih usvaja, odnosno provodi. Posljedično, politika i zakonodavstvo postići će svoju svrhu kroz dva posve različita pristupa. Međutim, mora se istaknuti kako se oni često istodobno razvijaju te se mogu međusobno nadopunjavati.
 
Politika je uravnotežen skup smjernica za donošenje odluka i postizanje racionalnih ishoda. Međutim, politika ne navodi uvijek ono što je zapravo napravljeno, nego se umjesto toga usredotoči na ono što treba biti učinjeno te zašto su te aktivnosti tako kritične. Pitanja “kako, gdje i kada” za postizanje ciljeva su jasno navedena u postupcima, strategijama, planovima ili protokolima.
 
Budući da politika samo može usmjeravati proces donošenja odluka, zakonodavstvo može poslužiti za mnoge dodatne svrhe koje uključuju: propis, odobrenje, zabranu, odredbu, sankciju, izjavu ili ograničenje.
Planovi su dokumenti koje izrađuju nadležna tijela, sektori, organizacije ili poduzeća koji utvrđuju opće i specifične ciljeve s odgovarajućim aktivnostima za postizanje tih ciljeva. 


Document Resources