Prilagodba klimatskim promjenama


 

 

Prilagodba u prirodnim ili ljudskim sustavima kao odgovor na stvarne ili očekivane klimatske podražaje ili njihov učinak, koji ublažava štetu ili istražuje mogućnosti koje donose korist.
Komentar: Ova se definicija odnosi na probleme klimatskih promjena, a potječe iz tajništva Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (UNFCCC).
Šira koncepcija prilagodbe se odnosi i na neklimatske čimbenike kao što su erozija ili slijeganje tla. Prilagodba se može pojaviti u autonomnom načinu, primjerice kroz promjene na tržištu ili kao posljedica namjernih politika i planova prilagodbe. Mnoge mjere za smanjenje rizika od katastrofa mogu izravno doprinijeti boljoj prilagodbi.
(Definicija UN/ISDR – UN-ov ured za SROK 15. siječanj 2009)