Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/dppiinfo/seekms/public/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 5373

POLITIKE I STRATEGIJE

Cilj politike i zakonodavstva je uspostaviti formalnu osnovu za postizanje ciljeva svake vladine ili nevladine organizacije, institucije i poslovnog subjekta koji ih usvaja i provodi. Shodno tome, politika i zakonodavstvo ostvaruju svoje svrhe preko dva jasno različita pristupa. Međutim, mora se podvući da se često utvrđuju istovremeno i da mogu jedno drugo dopunjavati.

Politika je usklađen set smjernica za odlučivanje i postizanje racionalnih ishoda. Međutim, politike uvijek ne navode ono što je stvarno urađeno nego se fokusiraju na ono što treba da bude urađeno i na ono zbog čega su te aktivnosti od tako suštinskog značaja. Pitanja kako, kada i gdje u smislu postizanja ciljeva jasno su naglašena u procedurama, strategijama, planovima i protokolima.

Dok politika samo može usmjeravati proces odlučivanja, zakonodavstvo može služiti u mnoge druge svrhe koje uključuju: regulaciju, autorizaciju, zabranu, odredbu, sankciju, deklaraciju ili ograničenje.

Planovi i dokumenti koje priprema neki organ, sektor, organizacija ili preduzeće koji navode opšte i konkretne ciljeve sa odgovarajućim radnjama za realizaciju tih ciljeva. 


Document Resources