Klizište

Klizište se definira kao “kretanje mase stijene, sipara ili zemlje niz padinu”. Pojam obuhvaća događaje kao što su padanje kamenja, odroni, kliženje, širenje i tečenje kao što je tečenje mulja koji se obično nazivaju muljnim tokom ili blatnim klizištima. Klizišta mogu pokrenuti kišne padaline, potresi, vulkanske aktivnosti, promjene u podzemnim vodama, poremećaji i promjene nagiba zbog građevinskih aktivnosti ili bilo koje kombinacije tih čimbenika.


Saznaj više na Klizište