TOPLUM TEMELLİ DRR & SOSYAL

Toplum temelli DRR: Yerel kapasite ve toparlanma yeteneğini arttırarak ve doğal tehlikelere karşı savunmasızlığı azaltarak olağanüstü hal riskinin yönetimi. Yaklaşımda yerel olağanüstü hal riskinin idaresinde, bölge halkının dışarıdan sivil toplum aktörleri, mahalli yönetim ve özel sektör ile yakın ilişki kurmasını sağlamaktadır.
 
Sosyal Etkiler ve Toparlanma: Bireylerin fiziksel, ekonomik ve psikolojik esenliği ve toplumun işleyişi üzerinde tehlikeli olayın sonuçları. Şok sonrasında kayıpların önlenmesine ve tatminkar yaşam koşullarının korunması veya elde edilmesine yardımcı olan sosyal sistemin özellikleri.


Daha fazlası için TOPLUM TEMELLİ DRR & SOSYAL