RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME

UN/ISDR – DRR için UN Ofisi [ 15 Ocak 2009 ]
 
Tanım:
Maruz kalan kişi, mülkiyet, servis, geçim kaynağı ve çevreye potansiyel olarak birlikte zarar verebilecek potansiyel tehlikelerin analiz edilmesi ve mevcut zarar görebilirlik koşullarının değerlendirilmesi yoluyla riskin niteliği ve kapsamını belirlemek üzere tasarlanmış yapılandırılmış analitik süreç.
 
Yorum: Risk değerlendirmeleri (ve ilgili risk haritalaması) şunları içerir: konumu, yoğunluğu, frekansı ve olasılığı gibi tehlikenin teknik özelliklerinin incelenmesi; fiziksel sosyal, sağlık, ekonomik ve çevre boyutları dahil olmak üzere maruziyet ve zarar görebilirliğin analizi; ve olası risk senaryoları açısından geçerli ve alternatif mücadele kapasitesinin etkinliğinin değerlendirilmesi. Bu faaliyet grubu bazen risk analizi işlemi olarak bilinir.


Daha fazlası için RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME