EN İYİ UYGULAMALAR, METODOLOJİ & ANA ESASLAR

En iyi uygulama başka yollarla gerçekleştirilenler ile kıyaslandığında sürekli şekilde üstün sonuçlar veren yöntem veya tekniktir ve performans göstergesi olarak kullanılır. İlaveten “en iyi” uygulama iyileştirmeler ortaya çıkarıldığı sürece daha iyi hale dönüşebilir. En iyi uygulamalar zorunlu yasallaştırılmış standartlara alternatif olarak kalitenin korunması için kullanılır ve kendi kendini değerlendirme veya karşılaştırmalı değerlendirme esasına dayanır (Wikipedia’dan alınmıştır).

Metodolojiler bir süreç veya eylemin planlanmasında kullanılan metot, prensip ve kurallar grubu veya sistemi iken, ana esaslar hareket tarzını belirleyen beyandır. Ana esaslar genel kabul görmüş veya rutin uygulama serisine göre belirli işlemleri düzene koymayı amaçlar. Tanım itibarıyla ana esasların uygulanması hiçbir zaman zorunlu değildir. Ana esaslar bağlayıcı değildir ve mecbur kılınmaz.En iyi uygulama başka yollarla gerçekleştirilenler ile kıyaslandığında sürekli şekilde üstün sonuçlar veren yöntem veya tekniktir ve performans göstergesi olarak kullanılır. İlaveten “en iyi” uygulama iyileştirmeler ortaya çıkarıldığı sürece daha iyi hale dönüşebilir. En iyi uygulamalar zorunlu yasallaştırılmış standartlara alternatif olarak kalitenin korunması için kullanılır ve kendi kendini değerlendirme veya karşılaştırmalı değerlendirme esasına dayanır (Wikipedia’dan alınmıştır).


Find more on Best Practices, Methodologies & Guidelines