DRR POLİTİKASI, PLAN VE YÖNETMELİK

Politika ve yönetmeliğin amacı devlet veya sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili kurum ve kuruluşların hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli resmi zeminin oluşturulmasıdır. Sonuç olarak politika ve yönetmelik hedefini tamamen farklı iki yaklaşım yoluyla gerçekleştirir. Ancak genellikle eş zamanlı olarak geliştirildiği ve birbirini tamamladığı vurgulanmalıdır.
Politika karar alma ve rasyonel sonuçların elde edilmesi sürecinde uygulanan prensipler grubudur. Ancak politika her zaman pratikte ne yapılacağını ana hatlarıyla belirlemeyebilir, bunun yerine yapılması gerekenler ve bu faaliyetlerin neden kritik öneme sahip olduğu üzerinde yoğunlaşır. Hedeflerin gerçekleştirilmesi ile ilgili nasıl, nerede ve ne zaman sorularının cevapları prosedür, strateji, plan veya protokollerde açıkça belirtilir.
Politika sadece karar alma sürecini belirlerken yönetmelik şartname, yetkilendirme, yasaklama, tedarik, onaylama, bildirim veya kısıtlama gibi ek amaçlara hizmet edebilir.

Planlar hedeflerin ve özel amaçların ve bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli eylemlerin belirlendiği yetkili merci, sektör, organizasyon veya kuruluş tarafından hazırlanan dokümanlardır.Politika ve yönetmeliğin amacı devlet veya sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili kurum ve kuruluşların hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli resmi zeminin oluşturulmasıdır. Sonuç olarak politika ve yönetmelik hedefini tamamen farklı iki yaklaşım yoluyla gerçekleştirir. Ancak genellikle eş zamanlı olarak geliştirildiği ve birbirini tamamladığı vurgulanmalıdır.


Daha fazlası için DRR POLİTİKASI, PLAN VE YÖNETMELİK