Olağanüstü Durum Risk Azaltma


 

 

Tehlikeye maruziyetin azaltılması, can ve mal savunmasızlığının azaltılması, arazi ve çevrenin akıllıca idaresi ve olumsuz olaylara karşı hazırlıklı olma halinin iyileştirilmesi dahil olmak üzere, rastlantısal olağanüstü durum faktörlerinin analiz edilmesi ve yönetilmesi amacıyla sistematik çalışmalar yoluyla olağanüstü durum risklerini azaltma kavramı ve uygulaması.

Yorum: 2005 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler -onaylanmış Hyogo Eylem Çerçevesinde olağanüstü hal risklerini azaltmaya yönelik kapsamlı bir yaklaşım ortaya konmuştur, bu yaklaşım ile elde edilmesi beklenen sonuç “toplum ve ülkelerin yaşam güvenliği ve sosyal, ekonomik ve çevre varlıklarında olağanüstü durum kayıplarının kayda değer oranda azaltılmasıdır”. Uluslararası Olağanüstü Durum Zararlarını Azaltma Stratejisi (ISDR) sistemi Çerçevenin uygulanmasına yardımcı olarak Devletler, organizasyon ve sivil toplum aktörleri arasında işbirliği sağlayan bir araç görevini görür.
“Olağanüstü durum zararlarını azaltma” terimi arasıra kullanılsa da, “olağanüstü durum risk azaltma” terimi olağanüstü hal risklerinin doğasının ve bu risklerin azaltılmasına yönelik mevcut potansiyelin daha iyi anlaşılmasını sağladığını not ediniz. (UN/ISDR – DRR için UN Ofisi [ 15 Ocak 2009 ])