Recovery operations in flood-damaged Serbia

After devastating floods that caused the deaths of at least 12 people, aid and recovery operations began in the Serbian city of Obrenovac. More than half of the town’s 20,000 population was evacuated, according to reports.

После разорних поплава које су проузроковале смрт најмање 12 људи, помоћи и опоравак почео у српском граду Обреновцу. Више од половине становништва 20.000 града је евакуисан, према извештајима.

Pubblication date: 22/05/2014
Read news: Euro news