Online database to prevent and manage natural disasters in Kosovo

The Emergency Management Agency (EMA) in collaborazione con UNISDR - United Nations International Strategy for Disaster Reduction, Cima Research Foundation and UNDP Kosovo, organized in Pristine during 8-10 september 2014 near the Ministry of Internal Affairs the first workshopfor the development of a online database for the successful prevention and management of natural disasters in Kosovo.

Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave (AME) në bashkëpunim me UNISDR , Organizatën e Kombeve te Bashkuara për Zvogëlimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë, Fondacionin CIMA dhe UNDP në Kosovë, organizoi në Prishtinë gjatë datave 8-10 shtator 2014 pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme workshopin e parë për zhvillimin e një arkivi të dhënash (database) online për parandalimin dhe menaxhimin e suksesshëm të fatkeqësive natyrore në Kosove.

Pubblication date: 17/09/2014
Read news: Emergency Management Agency