İklim değişikliği adaptasyonu


 

 

Fiili veya beklenen iklimsel uyaran veya etkilerine cevap olarak zararı hafifletecek veya yararlı olanakları kullanacak şekilde doğal veya insan sistemlerinde yapılan ayarlar.
Yorum: Bu tanım iklim değişikliği sorununa dikkat çeker ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği ile ilgili Çerçeve Sözleşmesinden (UNFCCC) alınmıştır.
Geniş adaptasyon kavramı toprak erozyonu veya yüzey çökmesi gibi iklimle ilgisi olmayan unsurlar için de geçerlidir. Adaptasyon bağımsız şekilde de meydana gelebilir, örneğin piyasa değişikliği yoluyla veya amaçlanan adaptasyon politikası ve planlarının sonucu olarak görülebilir. Çok sayıda risk azaltma önlemi daha iyi adaptasyona doğrudan katkıda bulunabilir.
(DRR için UN/ISDR-UN Ofisi tarafından yapılan tanım 15 Ocak 2009)