Srbija

OPĆE INFORMACIJE

POVRŠINA DRŽAVE (KM2): 88.361
 
POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE (KM2): 50,510
 
ŠUME (KM2): 19,781
 
URBANIZACIJA: 00.0%

 

STANOVNIŠTVO: 7,120,666
 
STANOVNIŠTVO 0-14:
 
STANOVNIŠTVO 15-64:
 
STANOVNIŠTVO PREKO 64:
 
PRIRAST STANOVNIŠTVA (GODIŠNJE %): -0.46%

 

 

Državni organi civilne zaštite
Ministarstvo unutrašnjih poslova – Sektor za upravljanje vanrednim situacijama
Website: http://www.mup.gov.rs/cms_eng/home.nsf/index-eng.html
Kontakt: pomoćnik ministra i šef Sektora
Telefon: +381 112 282 916, +38 164 892 125 2 (mob)