* Ovaj naziv ne prejudicira nikakvu poziciju u vezi statusa i u skladu je sa UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem ICJ-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

KOSOVO*

OPĆE INFORMACIJE

POVRŠINA DRŽAVE (KM2): 10.908
 
POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE (M2): 00.000
 
ŠUME (M2): 00.000
 
URBANIZACIJA: 00.0%

 

STANOVNIŠTVO: 2.126.708
 
STANOVNIŠTVO 0-14: 33.00%
 
STANOVNIŠTVO 15-64: 61.00%
 
STANOVNIŠTVO PREKO 64: 6.00%
 
PRIRAST STANOVNIŠTVA (GODIŠNJE %): 0.00%

 

 

Državni organi civilne zaštite
Agencija za vanredne situacije (EMA)
Addresa: Hajvali, Prishtinë, RKS
Web: http://ame.rks-gov.net/en/