TURSKA

Organizacija države


 

Turska ima populaciju od oko 72 miliona ljudi, čime spada u red veličine od nivoa 0 prema klasifikaciji koja se koristi u ovom dokumentu 198. Ukupna površina od oko 780.000 km2, podijeljena je na 81 provinciju. Svaka provincija je podijeljen u nekoliko okruga. Ukupno ima 923 okruga.
Nekih 70,5% stanovništva živi u urbanim centrima.
Provincija Istanbula, sa populacijom od 12,5 miliona (nivo 0) je najveća u Turskoj. Postoje velike varijacija u demografskoj veličini provincija: 18 provincija imaju broj stanovnika više od 1 miliona (nivo 1); 21 provincija ima populaciju između 1 milion i 500.000 (nivo 2); i 2 provincije imaju broj stanovnika ispod 100.000 (nivo 3) (*).

(*) Organizaciona kompleksnost uglavnom zavisi od veličine date populacije: u daljem tekstu govorićemo o nivou 0, kada se radi o organizacijama koje su odgovorne za populaciju od 10 do 100 miliona; o nivou 1 kad se radi o organizacijama koje su odgovorne za populaciju od milion do 10 miliona; o nivou 2, kada se radi o organizacijama koje su odgovorne za populaciju od 100.000 do milion; i o nivou 3 kada se radi o organizacijama koje su odgovorne za populaciju od 10.000 do 100.000.