CRNA GORA

OPŠTE INFORMACIJE

Površina države (km2): 13.812

Poljoprivredno zemljište (u 1000m2): 5.140

Šume (u 1000m2): 5.430

Urbanizacija:

 

Stanovništvo: 630.142

Stanovništvo 0-14: 19.37%

Stanovništvo 15-64: 67.66%

Stanovništvo preko 64: 12.95%

Rast stanovništva (godišnje %):

 

 

Nacionalne vlasti u oblasti civilne zaštite

Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za hitne situacije
Website: http://www.mup.gov.me
Kontakt: Head of direction for civil protection and humanitarian aid
Telefon: +382 204 818 16 +382 679 112 005