BOSNA I HERCEGOVINA

OPŠTE INFORMACIJE

Površina države (km2): 51.197
 
Poljoprivredno zemljište (u 1000m2): 21.280
 
Šume (u 1000m2): 21.850
 
Urbanizacija: 0,00%

 

Stanovništvo: 3.839.737
 
Stanovništvo 0-14: 15.05%
 
Stanovništvo 15-64: 70.92%
 
Stanovništvo preko 64: 14.03%
 
Rast stanovništva (godišnje %): -0.20%

 

 

Nacionalne vlasti u oblasti civilne zaštite
Ministarstvo Bezbjednosti Bosne i Hercegovine
Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo
http://www.msb.gov.ba/Default.aspx?pageIndex=1

Nacionalna kontakt osoba za civilnu zaštitu:
Pomoćnik ministra – Šef službe zaštite i spašavanja