Crna Gora

OPĆE INFORMACIJE

POVRŠINA DRŽAVE (KM2): 13.812

POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE (KM2): 5.140

ŠUME (KM2): 5.430
 
URBANIZACIJA: 00.0%

 

STANOVNIŠTVO: 630.142

STANOVNIŠTVO 0-14: 19.37%

STANOVNIŠTVO 15-64: 67.66%

STANOVNIŠTVO PREKO 64: 12.95%

PRIRAST STANOVNIŠTVA (GODIŠNJE %): 00

 

 

Državni organi civilne zaštite
Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direkcija za vanredne situacije
Website: http://www.mup.gov.me
Kontakt: šef Direkcije za civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć
Telefon: +382 204 818 16 +382 679 112 005