KOSOVO

Institucionalni okvir


 

Agencija za upravljanje vanrednim situacijama
Misija Agencije za upravljanje vanrednim situacijama.
Misija Agencije je da podrži građane i timove za prvo reagovanje kako bi se osiguralo da oni rade kao jedan, u svrhu razvoja, održavanja i povećanje naše sposobnosti za pripremu, zaštitu, reagovanje i oporavak od svih mogućih rizika, prirodnih ili uzrokovanih ljudskom rukom.
Agencija će:

  • savjetovati u vezi nivoa izgrađenosti i upravljanja gradnjom u urbanim i ne-urbanim prostorima;
  • učiti ljude kako da se nose sa katastrofama;
  • pomoći u izgradnji i opremanju lokalnih i nacionalnih jedinica za pripravnost na katastrofe;
  • koordinirati odgovorom na katastrofe;
  • omogućiti dostavu pomoć opštinama, zajednicama, preduzećima i pojedincima u slučajevima katastrofa;
  • obučavati rukovodioce u oblasti zaštite i spašavanja;
  • podržati protivpožarnu zaštitu; i
  • upravljati svo vrijeme ciklusom katastrofe.

Napomena: trajanje ciklusa katastrofe je proces kroz koji se rukovodilac civilne zaštite priprema za vanredne situacije i katastrofe, reaguje na njih kada se dese, pomaže ljudima i institucijama da se brzo oporave od njih, ublažava njihove štetne efekte, smanjuje rizik od gubitaka i sprečava pojavu budućih katastrofa.


Slika 1 – Struktura Agencije za upravljanje vanrednim situacijama – izvor Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova.