* Ovo označavanje ni na koji način ne prejudicira status i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta Bezbjednosti UN 1244/1999 i mišljenjem MKS o Kosovskoj deklaraciji nezavisnosti.

KOSOVO*

OPŠTE INFORMACIJE

Površina države (km2): 10.908
 
Poljoprivredno zemljište (u 1000m2): 00.000
 
Šume (u 1000m2): 0.00
 
Urbanizacija: 00.0%

 

Stanovništvo: 2.126.708
 
Stanovništvo 0-14: 33.00%
 
Stanovništvo 15-64: 61.00%
 
Stanovništvo preko 64: 6.00%
 
Rast stanovništva (godišnje %): 0.00%

 

 

Nacionalne vlasti u oblasti civilne zaštite
Agencija za Hitne Situacije ( EMA)
Address: Hajvali, Prishtinë, RKS
Web: http://ame.rks-gov.net/en/