ALBANIJA

OPŠTE INFORMACIJE

Površina države (km2): 28.748

Poljoprivredno zemljište (u 1000m2): 12.040

Šume (u 1000m2): 7.760

Urbanizacija: 53.4%

 

Stanovništvo: 3.162.000

Stanovništvo 0-14: 22.68%

Stanovništvo 15-64: 67.66%

Stanovništvo preko 64: 9.66%

Rast stanovništva (godišnje %): 0.36%

 

Nacionalne vlasti u oblasti civilne zaštite
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Generalni direktorat civilne zaštite

Bulevardi “Deshmoret e Kombit” nr 3, Tirane
 – ALBANIA
Telefon: +355 42 273 191 Telefax: +355 42 273 191
E-mail: shemsi.prenci@moi.gov.al
Web: http://www.moi.gov.al

Nacionalna kontakt osoba za civilnu zaštitu
Operativni direktorat za kontrolu upravljanja civilnom zaštitom
Telefon: +355 42 233 106 
Fax: +355 42 233 090
Mobilni: +355 69 41 10 198
E-mail: noc_al@moi.gov.al; qkoec_al@yahoo.com