Bosna i Hercegovina

Organizacija zemlje


 

Bosna i Hercegovina ima oko 3,9 miliona stanovnika (prema posljednjem popisu stanovništva iz 1992. godine je imala 4.3 miliona). Zemlja ima kompleksnu političku i administrativnu strukturu, i to na nekoliko nivoa. Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u Parizu u decembru 1995. godine, stvoren je novi nivo vlasti kada je zemlja, koja ima oko 51.000 km2, podijeljena na dva entiteta: Republiku Srpsku, koja predstavlja 49 posto teritorije, i Federaciju Bosne i Hercegovine, koja predstavlja 51 posto teritorije. Svaki entitet ima sopstvenu administrativnu strukturu. Godine 1996.nakon procesa arbitraže koji je proveo Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, uspostavljen je Distrikt Brčko, koji ima 493 km2 teritorije obali rijeke Save.

Deset kantona Federacije Bosne i Hercegovine predstavljaju treći nivo političke i administrativne podjele Države Bosne i Hercegovine. Četvrti nivo čine općine: 78 u Federaciji Bosne i Hercegovine i 63 u Republici Srpskoj.
 
 

(*) Organizacijska kompleksnost zavisi uglavnom od veličine stanovništva o kojem je riječ: u nastavku ćemo govoriti o Nivou 0 kada se radi o organizacijama koje su odgovorne za broj stanovnika između 10 miliona i 100 miliona; Nivou 1 kada se radi o organizacijama koje su odgovorne za broj stanovnika između 1 milion i 10 miliona; Nivou 2 kada se radi o organizacijama koje su odgovorne za broj stanovnika između 100.000 i 1 milion; i Nivou 3 kada se radi o organizacijama koje su odgovorne za broj stanovnika između 10.000 i 100.000.