BOSNA I HERCEGOVINA

Državna platforma


 

Na osnovu prijedloga Sektora za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, u maju 2012. godine, Vijeće ministara BiH je usvojilo Informaciju o uspostavljanju Platforme za smanjenje rizika od nesreća u Bosni i Hercegovini.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zadužilo je Ministarstvo sigurnosti da u saradnji sa relevantnim entitetskim i institucijama Distrikta Brčko BiH uspostavi Platformu za smanjenje rizika od nesreća kao stalni forum za razmjenu i davanje mišljenja, prijedloga i postignuća koji doprinose smanjenju rizika od nesreća u svim područjima ljudske aktivnosti.

Prva konferencija Platforme za smanjenje rizika od nesreća u Bosni i Hercegovini održana je 25-26. marta 2013. godine u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Sarajevo. Prva konferencija Platforme za smanjenje rizika od nesreća u BiH okupila je predstavnike struktura zaštite i spašavanja u BiH, vladinih tijela, naučnih i akademskih institucija, privatnih preduzeća, NVO-a, lokalnih zajednica, međunarodnih i regionalnih organizacija kao i brojne predstavnike medija.
 
 

Centralni kontakt za Državnu platformu: Ministarsvo sigurnosti
Website: http://www.msb.gov.ba
Kontakt: Pomoćnik ministra, šef Sektora za zaštitu i spašavanje
Phone: +387 334 927 37 +387 611 031 01