BJR Makedonija

Osnovni multilateralni sporazumi


 

Bilateralni sporazum
Akti o ratifikaciji sporazuma o saradnji u zaštiti i spašavanju između BJR Makedonije i:

  • Bosne i Hercegovine- (potpisan 2008.)
  • Crne Gore – (potpisan 2008.)
  • Mađarske – (potpisan 2009.)
  • Slovenije – (potpisan 2010.)
  • Hrvatske – (potpisan 2010.)

Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća između Direkcije za zaštitu i spašavanje BJR Makedonije i Danske agencije za upravljanje u vanrednim situacijama potpisan 2010. u Skopju.
 
Regionalni sporazumi

  • Sporazum o uspostavi Civilno-vojnog vijeća za planiranje u vanrednim situacijama (CMEP) za Jugoistočnu Evropu, potpisan 2001. giodine u Sofiji.
  • EUR-OPA Sporazum o osnovnim hazardima, utvrđen od strane Komiteta ministara Vijeća Evrope 1987. godine.

Učešće međunarodnih organizacija
BJR Makedonija je članica UN-a i Vijeća Evrope. Od decembra 2005. godine ona je i kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i podnijela je zahtjev za članstvo u NATO savezu.
Ona je također članica sljedećih međunarodnih i regionalnih organizacija: IMF (od 1992.), WHO (od 1993.), EBRD (od 1993.), Centralnoevropska inicijativa (od 1993.), Vijeće Evrope (od 1995.), OSCE (od 1995.), SECI (od 1996.), WTO (od 2003.), CEFTA (od 2006.), La Francophone (od 2001.), Svjetska meteorološka organizacija (od 1993.), Međunarodna organizacija za telekomunikacije (od 1993.), Međunarodna federacija crvenog krsta i crvenog polumjeseca (od raspada SFRJ), NATO/PfP (od 1995.), kandidat za članstvo u Evropskoj uniji (od decembra 2005.), DPPI.