Regulation on Disaster and Emergency Response Services

Ekli “Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 15/8/2013 tarihli ve 10826 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 26/8/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Source: Turkish Official Gazette
Pubblication Date: 18/10/2013
Theme: Policy, plan and legislation,
Country: Turkey,
Hazard: Any,
Download:
External Link : Open Document
Share the content: Share