Regulation measures for protection against ionizing radiation and intervention in case of emergency

This Regulation regulates the response to emergency situations that may arise in the activities with sources of ionizing radiation and nuclear activities and measures for protection against ionizing radiation and interventions to be taken in case of emergency.

Ovom Uredbom uređuje se odgovor na izvanredni događaj koji može nastati u djelatnostima s izvorima ionizirajućeg zračenja i nuklearnim djelatnostima te mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja i intervencije koje se poduzimaju u slučaju izvanrednog događaja.


Source: Republic of Croatia
Pubblication Date: 06/09/2012
Theme: Policy, plan and legislation,
Country: Croatia,
Hazard: Nuclear, bacteriological and Chemical,
Download: Uredba_ mjere_za_tite od ionizirajuceg zracenja te intervencija u slucaju izvanrednog dogadjaja
Share the content: Share