Program of activities in implementation of special fire protection measures of interest to the Republic of Croatia for 2014

The program of activities in the implementation of specific measures for fire protection of the interest of the Republic Croatia is the foundational document of coordination and implementation of the annual activities of central government bodies, public institutions, local and local (regional) governments, civic associations and other organizations and bodies involved in implementation of fire protection measures.

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku temeljni je dokument koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti središnjih državnih tijela, javnih ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga građana te drugih organizacija i tijela uključenih u provedbu mjera zaštite od požara.


Source: Official Gazette of Croatia
Pubblication Date: 13/02/2014
Theme: Policy, plan and legislation,
Country: Croatia,
Hazard: Technological Disasters, Wilde-fires,
Download: Program_ aktivnosti zastite od pozara u RH
Share the content: Share