Ligji per Mbrojtje nga Zjarri

The purpose of this law is to define the protective mechanisms to prevent the causes and spread of fire, including the explosions in order to protect people, property and environment.

Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i mekanizmave mbrojtës për parandalimin e shkaqeve dhe përhapjes së zjarrit, duke përfshirë edhe shpërthimet me qëllim të mbrojtjes së njerëzve, pasurisë dhe mjedisit.


Source: Official Gazette of Republic of Kosovo
Pubblication Date: 10/08/2011
Theme: Policy, plan and legislation,
Country:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/dppiinfo/seekms/public/wp-content/themes/bootstrapwp/single-document.php on line 110

Hazard: Technological Disasters, Wilde-fires,
Download: Ligji per Mbrojtje nga Zjarri (shqip)
Share the content: Share