Disaster and emergency management by the presidency, 4734 public procurement law

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar


Source: Turkish Official Gazette
Pubblication Date: 04/10/2011
Theme: Policy, plan and legislation,
Country: Turkey,
Hazard: Any,
Download:
External Link : Open Document
Share the content: Share