TEKNOLOGJITË PËR ZRrF

Teknologjitë e përdorura për Zvogëlimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë ose Përshtatjen ndaj Ndryshimeve Klimatike mbulojnë një gamë të gjerë mjetesh dhe pajisjesh. Teknologjitë përfshijnë sistemet e Informacionit dhe Telekomunikacionit, sistemet e monitorimit dhe njoftimit, analiza hapësinore GIS, pajisje të përparuara dhe mjete mbrojtje, etj..


Gjej më tepër mbi TEKNOLOGJITË PËR ZRrF