TEHNOLOGIJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA

Tehnologije koje se koriste za smanjenje rizika od katastrofa ili prilagođavanje na klimatske promene obuhvataju širok dijapazon alata i opreme.
Tehnologije obuhvataju informacione i telekomunikacione sisteme, sisteme za monitoring i uzbunjivanje, GIS prostorne analize, unapređenu opremu i alate za zaštitu, itd…


Saznaj više o Tehnologije Za Smanjenje Rizika Od Katastrofa