DRR POLITIKA, PLAN I ZAKONODAVSTVO

Cilj kako politike tako i zakonodavstva je da se uspostavi formalna osnova za postizanje ciljeva svake vlade ili nevladinih organizacija, institucija ili kompanija koji ih usvajaju i primenjuju. Shodno tome, politika i zakonodavstvo postižu njihovu svrhu kroz dva potpuno različita pristupa. Ipak, mora se razumeti da se one često razvijaju istovremeno i mogu se mogu međusobno dopunjavati.
 
Politika predstavlja jasan set smernica za donošenje odluka i postizanje razumnih krajnjih ciljeva. Ipak, politike ne daju prikaz onoga što se trenutno radi, već se fokusiraju na ono što treba da se uradi i zbog čega su te aktivnosti od ključnog značaja. Pitanja kako, gde i kada za postizanje ciljeva su jasno predočena u procedurama, strategijama, planovima i protokolima.
Dok politika samo može da upravlja postupkom donošenja odluka, zakonodavstvo može da ima više svrha što uključuje: uređenje, ovlašćenje, zabranu, mere, sankcije, deklaracije ili ograničenje.
 
Planovi su dokumenta koja pripremaju organi, sektori, organizacije ili preduzeća kojima se uspostavljaju opšti i specifični ciljevi koji se odnose na aktivnosti putem kojih će se postići ti ciljevi.


Saznaj više o DRR Politika, Plan I Zakonodavstvo